Markering en signalering

Van gebruikers van daken wordt in de hedendaagse praktijk verwacht zij kennis hebben hoe zich te gedragen op de daken. Omdat hier veel onduidelijkheid over bestaat, geven de Markeringen & Signaleringen van AaboSafe een duidelijk beeld rondom en op het dak over de gevaren en werkgebieden.

Pictogrammen voor valgevaar, doorvalgevaar, struikelgevaar, ladderopstelpunt en Verboden te betreden zijn allang niet nieuw meer in de werkgebieden van Valbeveiliging.
Door gebruik van deze iconen krijgen de gebruikers een makkelijk en overzichtelijk beeld hoe zich te gedragen op de verschillende werkgebieden op het dak en kunnen daarbij beter inschatten welke PBM’s er toegepast dienen te worden. 
 
Ons assortiment markeringen en signaleringen varieert van markeringsborden tot stickers die de situatie van de werkplek sterk verduidelijken en kunnen geplaatst worden op vrijwel elke ondergrond.