Persoonlijke Berschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) zijn altijd noodzakelijk als collectieve voorzieningen voor valbeveiliging onvoldoende aanwezig of onmogelijk toepasbaar zijn. Hierbij is het erg belangrijk dat een PBM-set is afgestemd op de situatie en de toepassing. Door goed advies over gebruik en de toepassingen, kan AaboSafe u een pakket op maat bieden. Alle PBM’s uit ons assortiment voldoen aan de daarvoor geldende eisen en richtlijnen.

Als er op hoogte gewerkt moet worden, zijn volgens de Arbeidshygiënische Strategie de volgende niveaus van beveiliging mogelijk:
 
• Een werkplek moet bij voorkeur permanent worden aangepast door bijvoorbeeld vaste balustrades of leuningen te plaatsen.
• Er moeten tijdelijke voorzieningen worden getroffen, zoals steigers of verplaatsbare dakrandbeveiliging.
  De organisatie dient erop gericht te zijn valgevaar als continue actief risico te beschouwen.
• De planning moet zo worden ingericht dat tijdens een bouwproject zo snel mogelijk vaste trappen worden geplaatst.
 
Wanneer de voorgaande collectieve voorzieningen niet mogelijk blijken, dan is persoonlijke valbeveiliging noodzakelijk.