Dak RI&E

Veilig werken op daken is een eis tegenwoordig. Wanneer u als eigenaar of beheerder werkzaamheden op het dak laat uitvoeren bent u als opdrachtgever verplicht om zorg te dragen dat uw werknemers of derden deze werkzaamheden op een veilige wijze kunnen realiseren.

Het dak bevat steeds meer installaties die aan onderhoud onderhevig zijn. Niet alleen de installaties maar ook het dakvlak zelf heeft onderhoud nodig. Wanneer men het dakvlak niet met enige regelmaat zal onderhouden is de levensduur van het dakvlak vaak vele jaren korter dan wanneer men tijdig onderhoud aan de daken pleegt. 
Deze werkzaamheden dienen allen veilig te gebeuren, niet alleen voor de veiligheid voor uw werknemers of derden maar ook om eventuele claims te voorkomen.
 
Wij kunnen voor u bepalen aan de hand van de werkzaamheden, de situatie en locatie van het dak welke voorzieningen u dient te treffen middels een dak Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).
 

Wat omvat een Dak RI&E?

• Het nauwkeurig inmeten per dakvlak inclusief de van toepassing zijnde dakonderdelen.
• Het vastleggen van de eventuele risico’s.
• Het leveren van een Risico Inventarisatie en Evaluatie in rapportvorm met foto’s.
• Het opstellen van een plan van aanpak welke in een tekening is vastgelegd.
• Eventueel het aanbrengen van de aangebrachte veiligheidsmaatregelen