AaboSafe, uw gespecialiseerde partner voor dakveiligheid

AaboSafe biedt een totaalpakket van producten, diensten en ondersteuningen die nodig zijn om bestaande en nieuwe daken veilig begaanbaar te maken. Dit doen wij door het bieden van persoonlijk advies voor veilig werken op hoogte, afgestemd op de specifieke factoren die hierbij zo van belang zijn. Wij stellen Dak Risico Analyses op, waarbij duidelijk wordt weergegeven welke toepassingen er voor u nodig zijn om veilig uw werk uit te kunnen voeren.

Assisteren, ondersteunen en samenwerken.

Als adviseur en installateur van Permanente veiligheidsmiddelen heeft AaboSafe een jarenlange ervaring om u goed van dienst te kunnen zijn als begeleider van Architect tot en met de uitvoeringsfase. Wanneer u er voor kiest om als installateur of dakdekker zelf dakveiligheidsproducten aan te brengen dan kan AaboSafe daarbij adviseren over de toe te passen veiligheidsmiddelen om zo compleet en realistisch mogelijk de werkplek te beveiligen voor onderhoudswerkzaamheden.

Verplichte kost voor alle gebouweigenaren, opdrachtgevers
en gebouwbeheerders.

Bij werkzaamheden die een verhoogd risico hebben in de arbeidsmarkt, waaronder “werkzaamheden op hoogte ”, dienen alle risico’s tot het minimale beperkt te worden. In het nieuwe Bouwbesluit 2012, Afdeling 6.12, artikel 6.53, staat omschreven dat alle werkzaamheden bij zowel nieuwbouw en bestaande bouw op een veilige wijze uitgevoerd kunnen worden en als hiervoor geen permanente voorzieningen voor aanwezig zijn, dat deze worden ingezet.

Bij het nalaten van deze voorzieningen wordt u, als beheerder, opdrachtgever of eigenaar, vrijwel altijd hiervoor aansprakelijk gesteld, zowel civiel als strafrechtelijk. Omdat de inzet van deze middelen nauwelijks moeite, tijd en hoge kosten met zich mee brengen, wil AaboSafe u graag ondersteunen om deze werkzaamheden op een succesvolle wijze uit te laten voeren.